Zoptymalizuj swój e-sklep dzięki
 oficjalnej platformie dodatków do PrestaShop!

Fundusz na rzecz Integracji PrestaShop – FAQ

Dostępne w: en fr es de it nl pl pt ru

Chcesz więcej informacji o naszej AUTORzY FAQ?

Czym jest Fundusz na rzecz Integracji?

Fundusz na rzecz Integracji to wart 1 milion USD projekt, którego celem jest przyznanie wybranej grupie programistów środków finansowych na pracę nad wysokiej jakości lokalny modułami dla PrestaShop.

Kto może ubiegać się o środki z Funduszu na rzecz Integracji?

Każdy! Zarówno obecni, jak i przyszli twórcy dodatków na platformę Addons mogą składać wnioski o przyznanie środków z Funduszu na rzecz Integracji.

Jakie rodzaje modułów można zgłaszać?

Przede wszystkim chcemy finansować moduły lokalny na całym świecie. Następujące kategorie będziemy traktować priorytetowo:

 • Płatność

 • Dostawa i logistyka

 • Platformy handlowe

 • Administracja (lokalne systemy planowania zasobów przedsiębiorstwa ERP)

Jesteśmy również otwarci na inne propozycje. Nie wahaj się i zaproponuj rozwiązania, które Twoim zdaniem przyczynią się do naszego sukcesu.

Jakie warunki musi spełniać projekt, aby został wybrany przez Fundusz?

 • Moduł jest lokalny, czyli przeznaczony na konkretny rynek i dostępny w określonych krajach

 • Moduł nie jest dostępny wśród dodatków PrestaShop Addons

 • Moduł usprawnia pracę naszych handlowców i ich klientów

Jak wygląda procedura składania wniosków i selekcji projektów?

Aby Twój projekt został wybrany przez Fundusz, musisz mieć konto Addons Seller.Konto możesz założyć tutaj. Jeśli masz już konto Addons Seller, zachęcamy do skorzystania z niego w celu ubiegania się o środki z Funduszu. Poprzez Twoje konto będziemy mogli kontaktować się z Tobą w celu omówienia i oceny Twojego projektu.

Aby projekt został wybrany, uzgadnia się funkcjonalną i techniczną specyfikę projektu oraz odpowiednią kwotę jego finansowania. Od tego momentu masz 90 dni na opracowanie modułu. Następnie Twój moduł przechodzi proces weryfikacyjny na platformie PrestaShop Addons.

Dofinansowanie jest przyznawane po 45-dniowym okresie obecności modułu na PrestaShop Addons. W tym okresie sprawdzimy, czy zapewniasz odpowiednie wsparcie oraz obsługę klienta, której oczekujemy od naszych współpracowników.

Zaraz po tym okresie, jeśli wszystko przebiegnie pomyślnie, otrzymasz środki z Funduszu oraz wpływy ze sprzedaży.

Gdzie mogę znaleźć wskazówki dotyczące opracowania modułu?

Jest kilka źródeł, z których możesz dowiedzieć się jak opracować moduł, który będzie odpowiedni dla naszych systemów i potrzeb.

 • Przewodnik Programisty na PrestaShop Addons

  • Zaloguj się przez swoje konto

   • Konto Addons Seller

    • Produkty

     • Nowy Moduł

      • Przewodnik Programisty

 • 4 kodowane szablony modułów na PrestaShop Validator

  • Zaloguj się przez swoje konto

   • Konto Addons Seller

    • Generator Modułów

     • Moduł Ogólny

     • Moduł Płatności

     • Moduł Dostawy

     • Moduł Usługowy

 • Przejdź do sprawdzenia kodu swojego modułu na PrestaShop Validator a następnie przekaż moduł naszemu zespołowi weryfikacyjnemu.

Czy procedura weryfikacyjna jest inna?

Weryfikacja przebiega tak samo, jednak kwota dofinansowania uzależniona jest od oceny projektów, dlatego też będziemy bardziej wymagający pod względem funkcjonalności oraz aspektów technicznych i marketingowych.

Jaki jest model dochodów współpracownika?

Fundusz na rzecz Integracji pozwala na skorzystanie z nowego modelu dochodów w dwóch etapach:

1. Dofinansowanie

Kwota dofinansowania uzależniona będzie od złożoności projektu oraz jego kategorii. Będziemy przyznawać środki w sposób sprawiedliwy, analizując każdy projekt osobno.

2. Udział w sprzedaży modułu

Do momentu, gdy zyski PrestaShop z prowizji osiągną kwotę dofinansowania, współpracownik otrzymuje 30% dochodów ze sprzedaży modułu, a następnie – 70%.

W jaki sposób mogę odebrać dofinansowanie (pożyczkę)?

Na Twoim koncie pod przyciskiem „Bilans” pojawi się nowy przycisk: „Pożyczka na poczet Funduszu na Rzecz Integracji”. Kliknij ten przycisk, aby dokonać wypłaty dofinansowania. Dofinansowanie z Funduszu na rzecz Integracji jest wypłacane bez wysyłania faktury.

Faktura nie jest wymagana, ponieważ jest to forma pożyczki (środki są przyznawane, a następnie spłacane poprzez zyski ze sprzedaży modułu), a nie wynagrodzenie. Pożyczka nie jest zapłatą. Ponieważ faktura potrzebna jest tylko przy zapłacie, w tym przypadku nie jest ona wymagana.

Aktualizacja danych do celów księgowych jest zamieszczana na każdej fakturze sprzedaży modułu (zobacz poniżej).

W jaki sposób mogę odebrać wypłatę dochodów ze sprzedaży modułu?

Na Twoim koncie pod przyciskiem „Bilans” pojawi się nowy przycisk: Bilans wypłacalny dla Funduszu na rzecz Integracji”. Kliknij ten przycisk, aby dokonać wypłaty dochodów ze sprzedaży Twojego modułu.

Po kliknięciu przycisku „Prześlij wniosek”, odpowiednia faktura zostanie automatycznie wygenerowana i udostępniona do pobrania z Twojego konta.

Dlaczego mój wniosek został odrzucony?

Każdemu współpracownikowi, którego projekt został odrzucony, wyjaśnimy podjęcie takiej decyzji.

Najlepsze projekty zostaną wyłonione według uznania PrestaShop po ocenie przedstawionych projektów zgodnie z ustalonymi kryteriami. Odrzucenie wniosku może nastąpić z następujących powodów:

 • Taki moduł już istnieje

 • Taki moduł jest już opracowywany

 • Moduł wykracza poza zakres finansowania Funduszu na rzecz Integracji

Czy mogę przedstawić motyw poprzez Fundusz na rzecz Integracji?

Nie. Jedynym celem działalności Funduszu na rzecz Integracji jest pomoc programistom w opracowaniu lokalnych modułów.

Regulaminie Funduszu na rzecz integracji

Aby uzyskać więcej informacji o Funduszu na rzecz Integracji, przeczytaj Regulaminie Funduszu na rzecz integracji.