Zoptymalizuj swój e-sklep dzięki
 oficjalnej platformie dodatków do PrestaShop!

Fundusz na rzecz Integracji PrestaShop – FAQ

Dostępne w: en fr es de it nl pl pt ru

Chcesz więcej informacji o naszej AUTORzY FAQ?

Czym jest Fundusz na rzecz Integracji?

Fundusz na rzecz Integracji to wart 1 milion USD projekt, którego celem jest przyznanie wybranej grupie programistów środków finansowych na pracę nad wysokiej jakości lokalny modułami dla PrestaShop.

Kto może ubiegać się o środki z Funduszu na rzecz Integracji?

Każdy! Zarówno obecni, jak i przyszli twórcy dodatków na platformę Addons mogą składać wnioski o przyznanie środków z Funduszu na rzecz Integracji.

Jakie rodzaje modułów można zgłaszać?

Przede wszystkim chcemy finansować moduły lokalny na całym świecie. Następujące kategorie będziemy traktować priorytetowo:

 • Płatność

 • Dostawa i logistyka

 • Platformy handlowe

 • Administracja (lokalne systemy planowania zasobów przedsiębiorstwa ERP)

Jesteśmy również otwarci na inne propozycje. Nie wahaj się i zaproponuj rozwiązania, które Twoim zdaniem przyczynią się do naszego sukcesu.

Jakie warunki musi spełniać projekt, aby został wybrany przez Fundusz?

 • Moduł jest lokalny, czyli przeznaczony na konkretny rynek i dostępny w określonych krajach

 • Moduł nie jest dostępny wśród dodatków PrestaShop Addons

 • Moduł usprawnia pracę naszych handlowców i ich klientów

Jak wygląda procedura składania wniosków i selekcji projektów?

Aby Twój projekt został wybrany przez Fundusz, musisz mieć konto Addons Seller.Konto możesz założyć tutaj. Jeśli masz już konto Addons Seller, zachęcamy do skorzystania z niego w celu ubiegania się o środki z Funduszu. Poprzez Twoje konto będziemy mogli kontaktować się z Tobą w celu omówienia i oceny Twojego projektu.

Aby projekt został wybrany, uzgadnia się funkcjonalną i techniczną specyfikę projektu oraz odpowiednią kwotę jego finansowania. Od tego momentu masz 90 dni na opracowanie modułu. Następnie Twój moduł przechodzi proces weryfikacyjny na platformie PrestaShop Addons.

Dofinansowanie jest przyznawane po 45-dniowym okresie obecności modułu na PrestaShop Addons. W tym okresie sprawdzimy, czy zapewniasz odpowiednie wsparcie oraz obsługę klienta, której oczekujemy od naszych współpracowników.

Zaraz po tym okresie, jeśli wszystko przebiegnie pomyślnie, otrzymasz środki z Funduszu oraz wpływy ze sprzedaży.

Gdzie mogę znaleźć wskazówki dotyczące opracowania modułu?

There are several resources available to help you develop a module that fits well our standards and requirements for Prestashop. Here are the main ones:

You can also use our 4 templates available on the Modules Generator.

You can also find our pieces of advice regarding the coding standards and security tips in the Validator.

How do I submit my module for validation?

Before submitting your module please check that it respects the validation standards available here:

In a first time you have to do an automated check using the Validator. In case it reveals some errors, please correct them.

You can then submit your module to our validation team by following the steps below:

 • Go to you Seller account

 • Go to the Produkty tab

 • In the top right corner go to the New button and click on Add a fund project (make sure not to click on Add a module)

 • Follow the steps on the screen in order to fill in your product sheet and to upload your zip

Czy procedura weryfikacyjna jest inna?

Weryfikacja przebiega tak samo, jednak kwota dofinansowania uzależniona jest od oceny projektów, dlatego też będziemy bardziej wymagający pod względem funkcjonalności oraz aspektów technicznych i marketingowych.

Jaki jest model dochodów współpracownika?

Fundusz na rzecz Integracji pozwala na skorzystanie z nowego modelu dochodów w dwóch etapach:

1. Dofinansowanie

Kwota dofinansowania uzależniona będzie od złożoności projektu oraz jego kategorii. Będziemy przyznawać środki w sposób sprawiedliwy, analizując każdy projekt osobno.

2. Udział w sprzedaży modułu

Do momentu, gdy zyski PrestaShop z prowizji osiągną kwotę dofinansowania, współpracownik otrzymuje 30% dochodów ze sprzedaży modułu, a następnie – 70%.

How do I collect my funding (advanced money) and the earnings generated by the sales of my module?

In your seller account, go to Bank , where you will find a tab called Integration fund.

Click on Receive my money to ask for the payment available. If you can’t see that tab, it means that you haven’t met the requirements; having a minimum of 100€ for 45 days on the account.

You will receive the transfer granted by the Integration Fund without receiving a bill, for it is not considered as remuneration but as granted money, and is thus not a payment (it is advanced money that will later be reimbursed by your module sales). Since a bill is only necessary in case of a payment, there is no need for one here.

The accounting regularization is updated et can be checked on the bills of each sale of the module. The bill linked to the money transfer is automatically generated and you can download it from your seller account.

W jaki sposób mogę odebrać wypłatę dochodów ze sprzedaży modułu?

Na Twoim koncie pod przyciskiem „Bilans” pojawi się nowy przycisk: Bilans wypłacalny dla Funduszu na rzecz Integracji”. Kliknij ten przycisk, aby dokonać wypłaty dochodów ze sprzedaży Twojego modułu.

Po kliknięciu przycisku „Prześlij wniosek”, odpowiednia faktura zostanie automatycznie wygenerowana i udostępniona do pobrania z Twojego konta.

Dlaczego mój wniosek został odrzucony?

Każdemu współpracownikowi, którego projekt został odrzucony, wyjaśnimy podjęcie takiej decyzji.

Najlepsze projekty zostaną wyłonione według uznania PrestaShop po ocenie przedstawionych projektów zgodnie z ustalonymi kryteriami. Odrzucenie wniosku może nastąpić z następujących powodów:

 • Taki moduł już istnieje

 • Taki moduł jest już opracowywany

 • Moduł wykracza poza zakres finansowania Funduszu na rzecz Integracji

Czy mogę przedstawić motyw poprzez Fundusz na rzecz Integracji?

Nie. Jedynym celem działalności Funduszu na rzecz Integracji jest pomoc programistom w opracowaniu lokalnych modułów.

Regulaminie Funduszu na rzecz integracji

Aby uzyskać więcej informacji o Funduszu na rzecz Integracji, przeczytaj Regulaminie Funduszu na rzecz integracji.