close

Necessary update of your password on PrestaShop Addons

Hello,

You are currently the holder of an Addons account created from your Paypal account, which allows you to connect to our marketplace.

In order to increase security and simplicity, we are implementing a single authentication system. Therefore, signing in with PayPal won’t be possible on our marketplace, from April 2nd on. Read morearrow_right_alt

To continue to access your personal space on PrestaShop Addons, we simply invite you to reset your password as of now by clicking on the link below.

You will receive a new password allowing you to directly sign in to your Addons account, without using PayPal. Once logged in, you will be able to change this password in your personal space.

Your Addons account will not be affected in any way by this development.

Fundusz na rzecz Integracji PrestaShop – FAQ

Dostępne w: en fr es de it nl pl pt ru

Chcesz więcej informacji o naszej AUTORzY FAQ?

*Applications to the Integration Fund are now closed.*

Can I still apply to the Integration Fund?

The Integration Funds has reached its objective: many emerchants now have numerous local modules available to start and grow their online stores. Applications to the Integration Fund are now thus closed.

But you can still do a lot to help the PrestaShop community!

Become a contributor and sell your modules ot themes on PrestaShop Addons.

For more information regarding how to become a contributor, click tutaj.

Why are applications to the Integration Fund closed?

After two years, the Integration Fund helped developers from all around the globe to make 237 local modules available in a total of 173 countries.

We thus believe its mission is fulfilled and have decided to move on to the next step.

The PrestaShop team thanks you for your participation in this project and for what we have achieved together!

Czym jest Fundusz na rzecz Integracji?

Fundusz na rzecz Integracji to wart 1 milion USD projekt, którego celem jest przyznanie wybranej grupie programistów środków finansowych na pracę nad wysokiej jakości lokalny modułami dla PrestaShop.

Kto może ubiegać się o środki z Funduszu na rzecz Integracji?

Każdy! Zarówno obecni, jak i przyszli twórcy dodatków na platformę Addons mogą składać wnioski o przyznanie środków z Funduszu na rzecz Integracji.

Jakie rodzaje modułów można zgłaszać?

Przede wszystkim chcemy finansować moduły lokalny na całym świecie. Następujące kategorie będziemy traktować priorytetowo:

 • Płatność

 • Dostawa i logistyka

 • Platformy handlowe

 • Administracja (lokalne systemy planowania zasobów przedsiębiorstwa ERP)

Jesteśmy również otwarci na inne propozycje. Nie wahaj się i zaproponuj rozwiązania, które Twoim zdaniem przyczynią się do naszego sukcesu.

Jakie warunki musi spełniać projekt, aby został wybrany przez Fundusz?

 • Moduł jest lokalny, czyli przeznaczony na konkretny rynek i dostępny w określonych krajach

 • Moduł nie jest dostępny wśród dodatków PrestaShop Addons

 • Moduł usprawnia pracę naszych handlowców i ich klientów

Jak wygląda procedura składania wniosków i selekcji projektów?

Aby Twój projekt został wybrany przez Fundusz, musisz mieć konto Addons Seller.Konto możesz założyć tutaj. Jeśli masz już konto Addons Seller, zachęcamy do skorzystania z niego w celu ubiegania się o środki z Funduszu. Poprzez Twoje konto będziemy mogli kontaktować się z Tobą w celu omówienia i oceny Twojego projektu.

Aby projekt został wybrany, uzgadnia się funkcjonalną i techniczną specyfikę projektu oraz odpowiednią kwotę jego finansowania. Od tego momentu masz 90 dni na opracowanie modułu. Następnie Twój moduł przechodzi proces weryfikacyjny na platformie PrestaShop Addons.

Dofinansowanie jest przyznawane po 45-dniowym okresie obecności modułu na PrestaShop Addons. W tym okresie sprawdzimy, czy zapewniasz odpowiednie wsparcie oraz obsługę klienta, której oczekujemy od naszych współpracowników.

Zaraz po tym okresie, jeśli wszystko przebiegnie pomyślnie, otrzymasz środki z Funduszu oraz wpływy ze sprzedaży.

Gdzie mogę znaleźć wskazówki dotyczące opracowania modułu?

Dostępnych jest kilka publikacji pomocnych w opracowaniu modułu zgodnego ze standardami i wymaganiami PrestaShop. Oto najważniejsze z nich:

Możesz także wykorzystać nasze 4 szablony dostępne na stronie Generator Modułów.

Porady dotyczące standardów kodowania i wskazówki na temat bezpieczeństwa znajdziesz także na stronie PrestaShop Validator.

Jak przesłać moduł do walidacji?

Przed przesłaniem modułu upewnij się, że jest on zgodny ze standardami walidacji dostępnymi pod tym linkiem:

Najpierw musisz przeprowadzić automatyczne sprawdzenie modułu przy użyciu narzędzia PrestaShop Validator. Popraw ewentualne wykryte błędy.

Następnie postępuj zgodnie z poniższą instrukcją, aby przesłać moduł do naszego zespołu walidacyjnego:

 • Przejdź do swojego Konta sprzedawcy

 • Wybierz kartę Produkty tab

 • W prawym górnym rogu wybierz przycisk Nowy a następnie kliknij polecenie Dodaj projekt funduszu (nie klikaj polecenia Dodaj moduł)

 • Postępuj zgodnie z instrukcją wyświetlaną na ekranie w celu wypełnienia karty produktu i załadowania pliku zip

Czy procedura weryfikacyjna jest inna?

Weryfikacja przebiega tak samo, jednak kwota dofinansowania uzależniona jest od oceny projektów, dlatego też będziemy bardziej wymagający pod względem funkcjonalności oraz aspektów technicznych i marketingowych.

Jaki jest model dochodów współpracownika?

Fundusz na rzecz Integracji pozwala na skorzystanie z nowego modelu dochodów w dwóch etapach:

1. Dofinansowanie

Kwota dofinansowania uzależniona będzie od złożoności projektu oraz jego kategorii. Będziemy przyznawać środki w sposób sprawiedliwy, analizując każdy projekt osobno.

2. Udział w sprzedaży modułu

Do momentu, gdy zyski PrestaShop z prowizji osiągną kwotę dofinansowania, współpracownik otrzymuje 30% dochodów ze sprzedaży modułu, a następnie – 70%.

W jaki sposób mogę odebrać finansowanie (zaliczkę) i zyski ze sprzedaży mojego modułu?

Na koncie sprzedawcy przejdź do części Bank , gdzie znajdziesz kartę Fundusz na rzecz integracji.

Kliknij polecenie Odbierz pieniądze aby zrealizować dostępną płatność. Jeśli nie widzisz tej karty, oznacza to, że nie został spełniony warunek posiadania na koncie minimum 100 euro przez 45 dni.

Otrzymasz przelew środków przyznanych z Funduszu na rzecz integracji bez rachunku, ponieważ nie jest to wynagrodzenie, a przyznane środki, a zatem nie jest to płatność (jest to zaliczka, która zostanie później zwrócona ze środków pochodzących ze sprzedaży modułu). W tej sytuacji nie jest potrzebny rachunek – taka potrzeba zachodzi jedynie w przypadku płatności.

Uregulowanie konta jest aktualizowane i można je sprawdzić na rachunkach dotyczących każdej sprzedaży modułu. Rachunek związany z przelewem środków jest generowany automatycznie i można go pobrać z konta sprzedawcy.

W jaki sposób mogę odebrać wypłatę dochodów ze sprzedaży modułu?

Na Twoim koncie pod przyciskiem „Bilans” pojawi się nowy przycisk: Bilans wypłacalny dla Funduszu na rzecz Integracji”. Kliknij ten przycisk, aby dokonać wypłaty dochodów ze sprzedaży Twojego modułu.

Po kliknięciu przycisku „Prześlij wniosek”, odpowiednia faktura zostanie automatycznie wygenerowana i udostępniona do pobrania z Twojego konta.

Dlaczego mój wniosek został odrzucony?

Każdemu współpracownikowi, którego projekt został odrzucony, wyjaśnimy podjęcie takiej decyzji.

Najlepsze projekty zostaną wyłonione według uznania PrestaShop po ocenie przedstawionych projektów zgodnie z ustalonymi kryteriami. Odrzucenie wniosku może nastąpić z następujących powodów:

 • Taki moduł już istnieje

 • Taki moduł jest już opracowywany

 • Moduł wykracza poza zakres finansowania Funduszu na rzecz Integracji

Czy mogę przedstawić motyw poprzez Fundusz na rzecz Integracji?

Nie. Jedynym celem działalności Funduszu na rzecz Integracji jest pomoc programistom w opracowaniu lokalnych modułów.

Regulaminie Funduszu na rzecz integracji

Aby uzyskać więcej informacji o Funduszu na rzecz Integracji, przeczytaj Regulaminie Funduszu na rzecz integracji.

Learn more by reading the Integration Fund Rules.