Moduły alternatywnych sposobów płatności (block chain, crowdfunding, platformy finansowania społecznościowego itp.)

Zaproponuj klientom swojego sklepu PrestaShop inne sposoby płatności!

Blockchain (bitcoiny), crowdfunding, udział w zbiórkach na platformach finansowania społecznościowego, płatność telefonem, ograniczenie sposobu płatności w zależności od wybranego sposobu dostawy itp. Dostosuj za pomocą tych modułów sposoby płatności do potrzeb klientów oraz do charakteru swojej działalności.