Optimaliseer uw webshop via de
 officiële marktplaats van PrestaShop

FAQ integratiefonds PrestaShop

Beschikbaar in: en fr es de it nl pl pt ru

Wilt u meer informatie over onze medewerkers FAQ?

Wat is het integratiefonds?

Het integratiefonds is een speciaal fonds ter waarde van één miljoen dollar, van waaruit aan een selecte groep ontwikkelaars financiering ter beschikking wordt gesteld om lokale kwaliteitsmodules voor PrestaShop te ontwikkelen.

Wie kan aanspraak maken op het integratiefonds?

Iedereen! Zowel huidige add-on-ontwikkelaars als nieuwe ontwikkelaars kunnen inschrijven op het integratiefonds.

Welke soorten modules kunnen worden aangedragen?

Wat we specifiek beogen, is het wereldwijd financieren van lokale modules. We richten ons in de eerste plaats op de volgende categorieën:

 • Betaling

 • Verzending en logistiek

 • Marktplaatsen

 • Administratie (lokale ERP)

We staan echter ook open voor andere suggesties. Aarzelt u niet mogelijkheden aan te dragen waarvan u denkt dat ze kunnen bijdragen aan het succes van onze winkeliers.

Wat zijn de selectiecriteria om voor het fonds in aanmerking te komen?

 • De modules zijn lokale, d.w.z. voor een specifieke, lokale markt en beschikbaar in een nauwkeurig gespecificeerde lijst landen

 • De modules ontbreekt nog op PrestaShop Addons

 • De modules maakt het makkelijker voor onze winkeliers en hun klanten

Hoe ziet het inschrijvings- en selectietraject eruit?

Om geselecteerd te worden, heeft u een add-on-leveranciersaccount nodig. U kunt uw account hier. aanmaken. Heeft u al een add-on-leveranciersaccount, gebruikt u deze dan om op het fonds in te schrijven. Via uw leveranciersaccount nemen we contact met u op om uw project te bespreken en te beoordelen.

Als uw project wordt geselecteerd, komen we een aantal functionele en technische specificaties overeen en stemmen we het financieringsbedrag af dat met het project is gemoeid. Daarna is het aan u om uw module in maximaal 90 dagen te ontwikkelen. Vervolgens doorloopt uw module het validatieproces van PrestaShop Addons.

Het financieringsbedrag wordt ter beschikking gesteld als de module 45 dagen online heeft gestaan op PrestaShop Addons. In die periode beoordelen wij of u de juiste ondersteuning en klantenservice biedt die we van onze ontwikkelaars verwachten.

Direct na deze periode ontvangt u, als alles naar wens is verlopen, het financieringsbedrag en de verkoopopbrengsten.

Waar vind ik handleidingen om mijn module te ontwikkelen?

There are several resources available to help you develop a module that fits well our standards and requirements for Prestashop. Here are the main ones:

You can also use our 4 templates available on the Modules Generator.

You can also find our pieces of advice regarding the coding standards and security tips in the Validator.

How do I submit my module for validation?

Before submitting your module please check that it respects the validation standards available here:

In a first time you have to do an automated check using the Validator. In case it reveals some errors, please correct them.

You can then submit your module to our validation team by following the steps below:

 • Go to you Seller account

 • Go to the Producten tab

 • In the top right corner go to the New button and click on Add a fund project (make sure not to click on Add a module)

 • Follow the steps on the screen in order to fill in your product sheet and to upload your zip

Is het validatieproces anders?

De validatiestappen zijn hetzelfde, maar de eisen voor wat betreft de technische, functionele en marketingkwaliteit zijn hoger, omdat we het werk belonen met financiering.

Wat is het verdienmodel voor de ontwikkelaar?

Het integratiefonds biedt ontwikkelaars een nieuw verdienmodel, bestaande uit twee elementen:

1. De financiering

Het bedrag hangt af van de mate van complexiteit en de modulecategorie. Elke bijdrage wordt afzonderlijk beoordeeld, om tot een zo eerlijk mogelijk financieringsbedrag te komen.

2. Een aandeel in de verkoopopbrengsten van de module

De ontwikkelaar ontvangt 30% van de verkoopopbrengsten, totdat het totaal van de commissies de hoogte van het financieringsbedrag heeft bereikt; daarna ontvangt de ontwikkelaar 70% van alle verkoopopbrengsten.

How do I collect my funding (advanced money) and the earnings generated by the sales of my module?

In your seller account, go to Bank , where you will find a tab called Integration fund.

Click on Receive my money to ask for the payment available. If you can’t see that tab, it means that you haven’t met the requirements; having a minimum of 100€ for 45 days on the account.

You will receive the transfer granted by the Integration Fund without receiving a bill, for it is not considered as remuneration but as granted money, and is thus not a payment (it is advanced money that will later be reimbursed by your module sales). Since a bill is only necessary in case of a payment, there is no need for one here.

The accounting regularization is updated et can be checked on the bills of each sale of the module. The bill linked to the money transfer is automatically generated and you can download it from your seller account.

Hoe regel ik de uitbetaling van mijn verkoopopbrengsten?

In uw leveranciersaccount vindt u onder de knop ‘Balans’ de nieuwe knop ‘Uit te keren saldo’ de nieuwe knop ‘Uit te keren saldo integratiefonds’. Met die knop kunt u aanspraak maken op uitbetaling van uw verkoopopbrengsten.

Als u klikt op de knop ‘Verzend verzoek’, wordt automatisch de bijbehorende factuur aangemaakt, die u kunt downloaden in uw leveranciersaccount.

Waarom is mijn inschrijving geweigerd?

We informeren de ontwikkelaar altijd over de reden waarom een project is geweigerd.

PrestaShop beslist zelf over de selectie van projecten en beoordeelt ze op basis van een aantal criteria. Als uw inschrijving is geweigerd, kan daar een van onderstaande redenen aan ten grondslag liggen:

 • Een soortgelijke module bestaat al

 • Een soortgelijke module is al in ontwikkeling

 • De module valt buiten het integratiefonds

Kan ik ook een thema voor het integratiefonds aandragen?

Nee, dat is niet mogelijk. Het integratiefonds is uitsluitend bedoeld om ontwikkelaars te helpen lokale modules te ontwikkelen.

Regels van het integratiefonds

Meer informatie over het fonds vindt u in de Regels van het integratiefonds.