Optimaliseer uw webshop via de
 officiële marktplaats van PrestaShop

FAQ integratiefonds PrestaShop

Beschikbaar in: en fr es de it nl pl pt ru

Wilt u meer informatie over onze medewerkers FAQ?

Wat is het integratiefonds?

Het integratiefonds is een speciaal fonds ter waarde van één miljoen dollar, van waaruit aan een selecte groep ontwikkelaars financiering ter beschikking wordt gesteld om lokale kwaliteitsmodules voor PrestaShop te ontwikkelen.

Wie kan aanspraak maken op het integratiefonds?

Iedereen! Zowel huidige add-on-ontwikkelaars als nieuwe ontwikkelaars kunnen inschrijven op het integratiefonds.

Welke soorten modules kunnen worden aangedragen?

Wat we specifiek beogen, is het wereldwijd financieren van lokale modules. We richten ons in de eerste plaats op de volgende categorieën:

 • Betaling

 • Verzending en logistiek

 • Marktplaatsen

 • Administratie (lokale ERP)

We staan echter ook open voor andere suggesties. Aarzelt u niet mogelijkheden aan te dragen waarvan u denkt dat ze kunnen bijdragen aan het succes van onze winkeliers.

Wat zijn de selectiecriteria om voor het fonds in aanmerking te komen?

 • De modules zijn lokale, d.w.z. voor een specifieke, lokale markt en beschikbaar in een nauwkeurig gespecificeerde lijst landen

 • De modules ontbreekt nog op PrestaShop Addons

 • De modules maakt het makkelijker voor onze winkeliers en hun klanten

Hoe ziet het inschrijvings- en selectietraject eruit?

Om geselecteerd te worden, heeft u een add-on-leveranciersaccount nodig. U kunt uw account hier. aanmaken. Heeft u al een add-on-leveranciersaccount, gebruikt u deze dan om op het fonds in te schrijven. Via uw leveranciersaccount nemen we contact met u op om uw project te bespreken en te beoordelen.

Als uw project wordt geselecteerd, komen we een aantal functionele en technische specificaties overeen en stemmen we het financieringsbedrag af dat met het project is gemoeid. Daarna is het aan u om uw module in maximaal 90 dagen te ontwikkelen. Vervolgens doorloopt uw module het validatieproces van PrestaShop Addons.

Het financieringsbedrag wordt ter beschikking gesteld als de module 45 dagen online heeft gestaan op PrestaShop Addons. In die periode beoordelen wij of u de juiste ondersteuning en klantenservice biedt die we van onze ontwikkelaars verwachten.

Direct na deze periode ontvangt u, als alles naar wens is verlopen, het financieringsbedrag en de verkoopopbrengsten.

Waar vind ik handleidingen om mijn module te ontwikkelen?

Er zijn verschillende hulpmiddelen om een module te ontwikkelen die geschikt is voor onze software en aan onze eisen voldoet.

 • De Handleiding voor ontwikkelaars op PrestaShop Addons

  • Log in met uw account

   • Leveranciersaccount

    • Producten

     • Nieuwe module

      • Handleiding voor ontwikkelaars

 • 4 templatecodes van modules op PrestaShop Validator

  • Log in met uw account

   • Leveranciersaccount

    • Modulegenerator

     • Algemene module

     • Betaalmodule

     • Verzendmodule

     • Servicemodule

 • Controleer uw modulecode eerst via de PrestaShop Validator voordat u uw module indient bij ons validatieteam.

Is het validatieproces anders?

De validatiestappen zijn hetzelfde, maar de eisen voor wat betreft de technische, functionele en marketingkwaliteit zijn hoger, omdat we het werk belonen met financiering.

Wat is het verdienmodel voor de ontwikkelaar?

Het integratiefonds biedt ontwikkelaars een nieuw verdienmodel, bestaande uit twee elementen:

1. De financiering

Het bedrag hangt af van de mate van complexiteit en de modulecategorie. Elke bijdrage wordt afzonderlijk beoordeeld, om tot een zo eerlijk mogelijk financieringsbedrag te komen.

2. Een aandeel in de verkoopopbrengsten van de module

De ontwikkelaar ontvangt 30% van de verkoopopbrengsten, totdat het totaal van de commissies de hoogte van het financieringsbedrag heeft bereikt; daarna ontvangt de ontwikkelaar 70% van alle verkoopopbrengsten.

Hoe in ik het financieringsbedrag (voorschot)?

In uw leveranciersaccount vindt u onder de knop ‘Balans’ de nieuwe knop ‘Voorschot integratiefonds’. Met die knop kunt u aanspraak maken op verzilvering van het financieringsbedrag. Dit bedrag, toegekend door het integratiefonds, wordt zonder factuur aan u uitgekeerd.

Een factuur is niet nodig omdat het gaat om een voorschot (geld dat wordt uitgekeerd en terugbetaald als de module inkomsten genereert), niet om een vergoeding. Het voorschot is geen betaling. Omdat een factuur alleen noodzakelijk is bij een betaling, is een factuur in dit geval niet nodig.

De regels voor verrekening zijn geüpdatet en staan op elke factuur voor moduleverkopen (zie hieronder).

Hoe regel ik de uitbetaling van mijn verkoopopbrengsten?

In uw leveranciersaccount vindt u onder de knop ‘Balans’ de nieuwe knop ‘Uit te keren saldo’ de nieuwe knop ‘Uit te keren saldo integratiefonds’. Met die knop kunt u aanspraak maken op uitbetaling van uw verkoopopbrengsten.

Als u klikt op de knop ‘Verzend verzoek’, wordt automatisch de bijbehorende factuur aangemaakt, die u kunt downloaden in uw leveranciersaccount.

Waarom is mijn inschrijving geweigerd?

We informeren de ontwikkelaar altijd over de reden waarom een project is geweigerd.

PrestaShop beslist zelf over de selectie van projecten en beoordeelt ze op basis van een aantal criteria. Als uw inschrijving is geweigerd, kan daar een van onderstaande redenen aan ten grondslag liggen:

 • Een soortgelijke module bestaat al

 • Een soortgelijke module is al in ontwikkeling

 • De module valt buiten het integratiefonds

Kan ik ook een thema voor het integratiefonds aandragen?

Nee, dat is niet mogelijk. Het integratiefonds is uitsluitend bedoeld om ontwikkelaars te helpen lokale modules te ontwikkelen.

Regels van het integratiefonds

Meer informatie over het fonds vindt u in de Regels van het integratiefonds.