close

Necessary update of your password on PrestaShop Addons

Hello,

You are currently the holder of an Addons account created from your Paypal account, which allows you to connect to our marketplace.

In order to increase security and simplicity, we are implementing a single authentication system. Therefore, signing in with PayPal won’t be possible on our marketplace, from April 2nd on. Read morearrow_right_alt

To continue to access your personal space on PrestaShop Addons, we simply invite you to reset your password as of now by clicking on the link below.

You will receive a new password allowing you to directly sign in to your Addons account, without using PayPal. Once logged in, you will be able to change this password in your personal space.

Your Addons account will not be affected in any way by this development.

FAQ integratiefonds PrestaShop

Beschikbaar in: en fr es de it nl pl pt ru

Wilt u meer informatie over onze medewerkers FAQ?

*Applications to the Integration Fund are now closed.*

Can I still apply to the Integration Fund?

The Integration Funds has reached its objective: many emerchants now have numerous local modules available to start and grow their online stores. Applications to the Integration Fund are now thus closed.

But you can still do a lot to help the PrestaShop community!

Become a contributor and sell your modules ot themes on PrestaShop Addons.

For more information regarding how to become a contributor, click hier.

Why are applications to the Integration Fund closed?

After two years, the Integration Fund helped developers from all around the globe to make 237 local modules available in a total of 173 countries.

We thus believe its mission is fulfilled and have decided to move on to the next step.

The PrestaShop team thanks you for your participation in this project and for what we have achieved together!

Wat is het integratiefonds?

Het integratiefonds is een speciaal fonds ter waarde van één miljoen dollar, van waaruit aan een selecte groep ontwikkelaars financiering ter beschikking wordt gesteld om lokale kwaliteitsmodules voor PrestaShop te ontwikkelen.

Wie kan aanspraak maken op het integratiefonds?

Iedereen! Zowel huidige add-on-ontwikkelaars als nieuwe ontwikkelaars kunnen inschrijven op het integratiefonds.

Welke soorten modules kunnen worden aangedragen?

Wat we specifiek beogen, is het wereldwijd financieren van lokale modules. We richten ons in de eerste plaats op de volgende categorieën:

 • Betaling

 • Verzending en logistiek

 • Marktplaatsen

 • Administratie (lokale ERP)

We staan echter ook open voor andere suggesties. Aarzelt u niet mogelijkheden aan te dragen waarvan u denkt dat ze kunnen bijdragen aan het succes van onze winkeliers.

Wat zijn de selectiecriteria om voor het fonds in aanmerking te komen?

 • De modules zijn lokale, d.w.z. voor een specifieke, lokale markt en beschikbaar in een nauwkeurig gespecificeerde lijst landen

 • De modules ontbreekt nog op PrestaShop Addons

 • De modules maakt het makkelijker voor onze winkeliers en hun klanten

Hoe ziet het inschrijvings- en selectietraject eruit?

Om geselecteerd te worden, heeft u een add-on-leveranciersaccount nodig. U kunt uw account hier. aanmaken. Heeft u al een add-on-leveranciersaccount, gebruikt u deze dan om op het fonds in te schrijven. Via uw leveranciersaccount nemen we contact met u op om uw project te bespreken en te beoordelen.

Als uw project wordt geselecteerd, komen we een aantal functionele en technische specificaties overeen en stemmen we het financieringsbedrag af dat met het project is gemoeid. Daarna is het aan u om uw module in maximaal 90 dagen te ontwikkelen. Vervolgens doorloopt uw module het validatieproces van PrestaShop Addons.

Het financieringsbedrag wordt ter beschikking gesteld als de module 45 dagen online heeft gestaan op PrestaShop Addons. In die periode beoordelen wij of u de juiste ondersteuning en klantenservice biedt die we van onze ontwikkelaars verwachten.

Direct na deze periode ontvangt u, als alles naar wens is verlopen, het financieringsbedrag en de verkoopopbrengsten.

Waar vind ik handleidingen om mijn module te ontwikkelen?

Er zijn verschillende resources beschikbaar om u te helpen een module te ontwikkelen die perfect is afgestemd op de standaarden en vereisten voor PrestaShop. Hier volgen de belangrijkste:

U kunt ook onze 4 sjablonen gebruiken beschikbaar in de Modulegenerator.

U kunt ons advies over de codeerstandaarden en beveiligingstips ook vinden in de Validator.

Probeer uw model met de Validator

Controleer voordat u uw module indient eerst of deze voldoet aan de volgende validatiestandaarden:

Als het de eerste keer is, moet u een automatische controle uitvoeren met behulp van de Validator. Als er fouten worden weergegeven, moet u ze corrigeren.

Vervolgens kunt u uw module ter validatie indienen bij ons validatieteam door onderstaande stappen te volgen:

 • Ga naar uw Leveranciersaccount

 • Ga naar het Producten tabblad

 • Ga in de rechterbovenhoek naar de knop Nieuw en klik op Een financieringsproject toevoegen (klik niet op Een module toevoegen)

 • Volg de stappen op het scherm om uw productspecificaties in te vullen en uw ZIP-bestand te uploaden

Is het validatieproces anders?

De validatiestappen zijn hetzelfde, maar de eisen voor wat betreft de technische, functionele en marketingkwaliteit zijn hoger, omdat we het werk belonen met financiering.

Wat is het verdienmodel voor de ontwikkelaar?

Het integratiefonds biedt ontwikkelaars een nieuw verdienmodel, bestaande uit twee elementen:

1. De financiering

Het bedrag hangt af van de mate van complexiteit en de modulecategorie. Elke bijdrage wordt afzonderlijk beoordeeld, om tot een zo eerlijk mogelijk financieringsbedrag te komen.

2. Een aandeel in de verkoopopbrengsten van de module

De ontwikkelaar ontvangt 30% van de verkoopopbrengsten, totdat het totaal van de commissies de hoogte van het financieringsbedrag heeft bereikt; daarna ontvangt de ontwikkelaar 70% van alle verkoopopbrengsten.

Hoe ontvang ik mijn financiering (voorschot) en de verdiensten die er gegenereerd zijn door de verkoop van mijn module?

Ga in uw leveranciersaccount naar Bank , waar u een tabblad genaamd Integratiefonds aantreft.

Klik op Mijn geld ontvangen om naar de beschikbare betaling te vragen. Als u dit tabblad niet kunt zien, betekent het dat u niet aan de vereisten heeft voldaan; 45 dagen lang minimaal € 100,- op het account.

U ontvangt de overschrijving van het Integratiefonds zonder een factuur te ontvangen, aangezien het niet gezien wordt als vergoeding, maar als uitgekeerd geld, en dus geen betaling is (het is een voorschot dat later vergoed wordt door uw moduleverkopen). Aangezien een factuur alleen noodzakelijk is bij een betaling, is er in dit geval geen nodig.

De regels voor verrekening zijn geüpdatet en kunnen bekeken worden op de facturen van iedere verkoop van de module. De factuur die gekoppeld is aan de overboeking wordt automatisch aangemaakt en u kunt deze in uw leveranciersaccount downloaden.

Hoe regel ik de uitbetaling van mijn verkoopopbrengsten?

In uw leveranciersaccount vindt u onder de knop ‘Balans’ de nieuwe knop ‘Uit te keren saldo’ de nieuwe knop ‘Uit te keren saldo integratiefonds’. Met die knop kunt u aanspraak maken op uitbetaling van uw verkoopopbrengsten.

Als u klikt op de knop ‘Verzend verzoek’, wordt automatisch de bijbehorende factuur aangemaakt, die u kunt downloaden in uw leveranciersaccount.

Waarom is mijn inschrijving geweigerd?

We informeren de ontwikkelaar altijd over de reden waarom een project is geweigerd.

PrestaShop beslist zelf over de selectie van projecten en beoordeelt ze op basis van een aantal criteria. Als uw inschrijving is geweigerd, kan daar een van onderstaande redenen aan ten grondslag liggen:

 • Een soortgelijke module bestaat al

 • Een soortgelijke module is al in ontwikkeling

 • De module valt buiten het integratiefonds

Kan ik ook een thema voor het integratiefonds aandragen?

Nee, dat is niet mogelijk. Het integratiefonds is uitsluitend bedoeld om ontwikkelaars te helpen lokale modules te ontwikkelen.

Regels van het integratiefonds

Meer informatie over het fonds vindt u in de Regels van het integratiefonds.

Learn more by reading the Integration Fund Rules.